WAAROM DE BENE LEAGUE? WAAROM DE BENE LEAGUE?

De BeNe League is een competitie waarin de Belgische en Nederlandse ijshockeyteams op het hoogste niveau strijden om het gezamenlijk kampioenschap.

 

Deze competitievorm is ontstaan voor aanvang van het seizoen 2015-2016. In België en Nederland was de toekomst van ijshockey op het hoogste niveau onzeker omdat er te weinig teams waren voor een attractieve competitie. IJshockey Nederland en de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie besloten tot samenwerking in één competitie om voor clubs en fans opnieuw een ijshockeyplatform op het hoogste niveau mogelijk te maken. Deze samensmelting gebeurde in de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey, de competitie heet BeNe League.

Het bestuur werd gevormd door 2 leden van IJNL en 2 leden van KBIJF. In een bijeenkomst met potentiele deelnemende clubs werden de kansen en de uitdagingen besproken. Met de wetenschap dat er in het beleid van alle betrokken partijen een ommezwaai gemaakt diende te worden, werd gezamenlijk besloten het BeNe League avontuur aan te gaan.

De belangrijkste verandering die moest plaatsvinden is nivellering van het kwalitatieve niveau, zodat er voor de spelers en fans een attractieve competitie zou ontstaan. Dit vergt een goede onderlinge verstandhouding, begrip voor elkaars situatie, doen wat je zegt en een lange adem! Drie jaar later zijn fans en clubs het er over eens dat de oprichting van BeNe League kwalitatief weliswaar een stapje terug was, maar dat het absoluut een enorme verbetering ten opzichte van voorheen is.

Betrokken partijen kunnen echter niet op hun lauweren rusten. De noodzakelijke nivellering tussen clubs blijft nog steeds een uitdaging. Met andere woorden: Het uitblijven daarvan is een nog steeds bedreiging voor de toekomst ….

Voorafgaand aan seizoen 2018-2019 vond er een uitbreiding van de BeNe League bestuur plaats met van beide landen 2 vertegenwoordigers van de clubs. Op die manier is er meer evenwicht en draagvlak in de besluitvorming ontstaan en kan het bestuur met meer slagkracht functioneren.

Seizoen 2018-2019 staat voor de deur. Spelers en fans popelen om elkaar op en rondom het ijs te tegen te komen. De eerste oefenwedstrijden staan in augustus al gepland.

LET’S PLAY HOCKEY !

Posted on August 16, 2018 at 14:46 by PD

News archive