UPDATE BENE LEAGUE REGLEMENTEN UPDATE BENE LEAGUE REGLEMENTEN

Gedurende het zomerseizoen zijn de BeNe League Speel- en Tuchtreglementen tegen het licht gehouden. Vooral in het Tuchtreglement zijn belangrijke wijzigingen gemaakt. Deze staan in bijgevoegd document vermeld.

 

Het BNL Bestuur heeft zich voorgenomen om vòòr seizoen 2019-2020 het Tuchtreglement tot een eenvoudiger en beter leesbaar document te maken.

Een juridische tekst goed leesbaar maken? Een ware uitdaging dus !!!

Posted on September 6, 2018 at 10:20 by PD

News archive