AFHANDELING STRAFFEN KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJD IJNL AFHANDELING STRAFFEN KAMPIOENSCHAPSWEDSTRIJD IJNL

Tijdens de wedstrijd om het Nederland kampioenschap tussen Heerenveen en Den Haag zijn een aantal incidenten automatisch of via de tuchtcommissie van IJNL bestraft. Deze straffen zijn conform reglement door de BeNe League overgenomen.

 

Voorafgaand aan het seizoen hebben de BeNe League, IJNL en KBIJF het reglement aangepast om ongewenste voorvallen uit het verleden te voorkomen. De regel is dat men elkaars straffen overneemt. Dat is tevens met de clubs gecommuniceerd.

Desondanks was er enige onduidelijkheid over de uitvoering van de straffen, doordat van de zijde van IJNL aan Heerenveen en Den Haag was toegezegd dat eventuele straffen geen effect op de BNL zouden hebben. Na overleg tussen BNL en IJNL heeft IJNL bevestigd dat deze toezegging een vergissing was.

Dat betekent dat de strafpunten van de game misconduct penalties van de finale wedstrijd in het BNL systeem zijn toegevoegd en dat de standaard straf voor de toegewezen match penalty per direct in de BNL wordt uitgezeten.

Van betreffende match penalty is op dit moment nog niet bekend of deze aan de tuchtcommissie van IJNL wordt voorgelegd voor een verdere behandeling.

Voorafgaand aan de finale wedstrijd hebben zich enkele schermutselingen voorgedaan. IJNL heeft besloten dat beide clubs een boete krijgen van €500 conform artikel 42 en 50 van het IJNL Sportreglement.

Posted on March 6, 2020 at 15:46 by PD

News archive